FOKUS
En bild som inte är i fokus är ingen bra bild. Ta hellre om bilden om det går eller inse att du misslyckats.⁠

Varför blir då bilden inte i fokus?⁠

- Kameran kan inte fokusera på objektet⁠
- Du har för bråttom⁠
- Du håller inte kameran stadigt⁠
- Svåra ljushållande t.ex i en skog med både starkt ljus och skuggor⁠
- Det är för mörkt t.ex. inomhus på en fest⁠
- Du är för nära objektet. Var minst 2 meter ifrån⁠
- Objektet rör på sig t.ex. en bil, barn som springer⁠

Lycka till med ditt fotograferande⁠
Back to Top