FRAMHÄV DIN BILD PÅ RÄTT SÄTT
Hur skall man framhäva sin bild på rätt sätt är det många som frågar mig. Det kan man göra
genom att använda sig av tredelningsregeln ( Rule of thirds )

Tredelningsregeln innebär att man delar upp bilden i 9 lika stora rutor. Sedan placerar man det man vill framhäva i bilden där linjerna möts.

Genom denna enkla teknik riktat du uppmärksamheten på några områden
i bilden och låter annat komma skymundan.

Huvudmotivet hamnar inte i centrum utan vid sidan om.


Back to Top