SKAPA DJUP I BILDEN
Mitt tips på att skapa djup i en bild du fotograferar är att jobba med olika typer av linjer. Dessa linjer får du genom att t.ex. fota vägar, bryggor eller andra linjära föremål så att betraktaren upplever att de sugs in i bilden.
Back to Top